Българските учени също успяват да напишат по някой и друг научен труд относно темата за канабиса. Cannaroots попадна на обзорна статия, касаеща приложението на канабиноидите в борбата с онкологичните заболявания. Тя е изготвена от Калоян Калоянов , Мая Йотова, Георги Момеков, Спиро Константинов, които са съответно от Катедра по Фармакология, Токсикология и Фармакотерапия, Фармацевтичен факултет, МУ-София Медицински Колеж, МУ-Плевен.

Ето и какво пише в статията:

 През последното десетилетие класическата химиотерапия отстъпва място на нови фармакологични подходи. Канабисът е една от множеството древни билки използвани от американските индианци от хилядолетия насам. В наши дни научните данни за ползотворните му ефекти при широк спектър от заболявания непрекъснато нарастват. Има много експериментални данни, както и екпериментални модели и при хора изследващи, повлияваните от биологично активните вещества в него, сигнални каскади. В този обзор са описани редица изследвания и клинични проучвания, които показват значителния напредък постигнат последните години при изпозлването на канабиноидите за борба с онкологичните заболявания. Няколко проучвания in vivo и in vitro доказват добрата поносимост и безопасност на канабидиола при хора и животни. Положителния ефект на субстанцията при различни състояния, възпалителни и онкологични трябва да бъде отчетен, но за да навлезе по-пълно в медицинската практика са необходими още много задълбочени проучвания.

Канабидиол(CBD)

Канабисът е една от множеството древни билки, използвани от американските индианци от хилядолетия насам. Лечението със „свещени билки“ се предава в тяхната култура от поколение на поколение. Митът за „Черната стъпка“ разкрива лечебните свойства на канабиса за тялото и ума. В наши дни научните данни за ползотворните му ефекти при широк спектър от заболявания непрекъснато нарастват. Канабидиолът (КНБ) е най-малко една от 85-те активни субстанции индентифицирани в растението Cannabis. Toй е основен фитоканабиноид съставляващ най-малко 40% от растителния екстракт извлечен от канабис. Смята се, че КНБ има по-широк спектър на приложение с медицинска насоченост в сравнение с тетрахидроканабинолът (ТХБ) една от причините, за което е ниската почти липсваща психогенна активност на КНБ.

Канабидиол – клинични данни

Разтвор за орално приложение с търговско име Еpidiolex, съдържащ 98 % КНБ е получил статут на лекарство сирак в САЩ за лечението на синдром на Dravet (тежка форма на миоклонична епилепсия, проявяваща се в началото на 6 месец при новоредени), в момента тече фаза III-клинично проучване с обещаващи начални резултати (Dev, 2016). Канабидиолът разкрива обещаващ потенциал като антитуморна субстанция при различни видове неопластични заболявания както при солидни тумори така и при лимфоми (Маssi et al. 2013). Kaнабиноидите понастоящем се използват успешно като част от комплексните палиативни грижи за пациентите страдащи от онкологични заболявания. Те са ефективни при облекчаване на състояние на хронична болка и емезис. Препарати като дронабинол и набилон са получили разрешение за употреба от FDA, при пациенти, които неуспешно са лекувани с конвенционални антиеметични средства. Kaнада е първата страна в света одобрила приложението на орални капки съдърбащи екстракт от канабис в съотношение (1:1-ТХБ : КНБ) за облекчаване на болка резултат от онкологично заболяване с търговско име Sativex. В няколко страни по света Израел, Южен Уелс и Австралия текат проучваничия относно ефекта на екстракт от канабис и неговите потенциални ефекти при пациенти на палиативно лечение (Aggarwal 2016 ). При проведено 8 седмично клинично проучване в Израел включващо 131 пациенти приемащи канабис екстракт (КНБ; ТХБ) са отчетени значително намаляване на симптоми като: болка, гадене повръщане, умора, анорексия и др. Друг инетересен факт от това проучване е намаляването на количеството опиоидни аналгетици при 31 от 70 пациента използващи такива медикаменти от началото на проучването (Aggarwal 2016). Единични случай от медицинската практика в Канада при педиатрични пациенти един с АЛЛ и двама с пилоцитна астроцитома (Aggarwal 2016) съобщават за забележим противотуморен ефект, чрез оценка с образна диагностика. Пилотно проучване в Испания, при което на пациенти с глиобластом е приложен ТХБ интракраниално чрез изпозлването на стерилен катетър, се наблюдавало значително намаляване на туморната маса отново доказано с помоща на образно диагностициране. В процес на провеждане са множество клинични проучвания с канабидиол и екстракт от канабис в съотношение (1:1-ТХБ : КНБ) под формата на оромукозален спрей при различни солидни туморни формации. Пилотно проучване с КНБ използван за лечение на синдрома „присадка срещу приемник“ провеждано в Израел, при пациенти преминали алогенна костно мозъчна трансплантация, показва много обещаващи начални резултати.

Заключение

 Описаните проучвания показват значителния напредък постигнат последните години при изпозлването на канабиноидите за борба с онкологичните заболявания. Няколко проучвания in vivo и in vitro доказват добрата поносимост и безопасност на КНБ при хора и животни. Отчетените възможни лекарствени взаимодействия и интравидови различия трябва да бъдат взети под внимание. Различните пътища на приложение осигуряват различен полуживот на канабиодиола средно около 24 часа. Положителния ефект на субстанцията при различни състояния, възпалителни и онкологични трябва да бъде отчетен, но за да навлезе по-пълно в медицинската практика са необходими още много задълбочени проучвания.