Идеята за законова промяна по отношение на преработката на индустриален коноп е добра, но изпълнението е недомислено.
В този си вид, промените са безсмислени и няма да помогнат за развитие на индустрията, а ще продължат да го спъват и да карат предприемачите да търсят „вратички“, да дават подаръци и др. методи за да извършат елементарни индустриални дейности.
Друг основен пропуск е липсата на каквото и да е уточнение за търговията.
Положителната новина е, че вносителите са отворени към диалог за корекции.

Обръщаме внимание на подчертаните пасажи.
Проблема е елементарен – когато нарежеш растение със съдържание 0.2% или по-малко THC, то продължава да има същото съдържание, но вече разделено, то е суровина и според този текст трябва магически да се пречисти до 0.0%.
Пример: Отглеждате коноп с разрешените до 0.2% , отделяте листата и цветовете от стеблото, като просто ги отрязвате и получавате две суровини/продукти, които са със съдържание над 0.0%.
Според този текст, това ви прави престъпник.

Добавяме тук началната страница на предложението, за да се види кои хора все пак поеха инициатива по въпроса, въпреки различията си по други теми.
Това е парламентаризъм. Обединение около разумни идеи, а не около партии.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО