Нов Южен Уелс е най-старият и най-населеният щат в Австралия. Сидни е столица на тази губерния.

Хиляди, които употребяват медицински канабис ще дишат по-лесно, комисията на Горната камара на Нов Южен Уелс (New Stouth Wales – NSW) започва разглеждането на законопроект, който се стреми да промени Закона за автомобилния транспорт от 2013 г.

Промяната ще доведе до изключване на употребяващите медицински канабис от престъпления, свързани с шофиране под въздействието на определени наркотици – и членовете на общността са поканени да кажат своето мнение.

Законопроектът за изменение на автомобилния транспорт (лечебен канабис – изключения от престъпления) от 2021 г. ще промени законодателството, което понастоящем предвижда, че лице, използващо предписано забранено лекарство, не може да управлява моторно превозно средство, да заема шофьорска седалка или да придружава учащ се шофьор в превозно средство. Ако бъде приет, законопроектът ще изключи потребителите на медицински канабис от прилагането на тези престъпления, докато в устната им течност, кръвта или урината присъства предписано забранено лекарство. Законът вече осигурява защита за хората, употребяващи морфин.

Изследванията върху медицинския канабис нараснаха значително

Председателят на комисията по право и правосъдие, провеждаща разследването, Hon Chris Rath MLC, каза, че изследванията върху медицинския канабис са нараснали значително през последните години, както и употребата му сред хора със здравословни проблеми, включително по законова схема за лицензиране в Нов Южен Уелс, където лекарите могат да го предписват за облекчаване на болката при определени обстоятелства.

„Комисията очаква да изслуша широк спектър от експертни доказателства и мнения на общността относно изключенията, предложени от този законопроект. Ще проверим дали промените в законопроекта са необходими и полезни – и ще приветстваме всички мнения по този въпрос.

Комитетът приканва заинтересовани организации и членове на общността да подадат заявка за запитване чрез портала за подаване на информация на адрес www.bit.ly/bill-inquiry-submissions . Документите се подават до 1 май 2022 г.

Обществено изслушване за запитване

Ще има и публично изслушване за това разследване, което ще се проведе през май 2022 г. Пълен график ще бъде публикуван на уеб страницата на запитването на адрес www.bit.ly/medicinal-cannabis-exemptions по-близо до времето и, както при всички парламентарни изслушвания, той ще бъде предаван на живо чрез уебсайта на Парламента на адрес www.bit.ly/webcastnsw .

Датата на докладване на комисията е 11 август 2022 г.

За повече информация относно запитването, включително членството в комисията и техническото задание, вижте www.bit.ly/medicinal-cannabis-exemptions.

Източник: https://www.echo.net.au/2022/04/excluding-medicinal-cannabis-users-from-driving-offences/