Изследователи от Стоматологичния колеж в Джорджия и Медицинския колеж в Джорджия са изследвали механизмите, които биха могли да бъдат в основата на това, което е демонстрирано в предишното им проучване , а именно способността на CBD да намали възпалението, което в Covid-19 , води до развитие на остър респираторен дистрес синдром.

В основата на този механизъм може да лежи способността на CBD да взаимодейства с апелин, важна молекула в регулацията на възпалението.

Резултатите потвърждават способността на CBD да намалява каскадата на възпалението и следователно увреждане на белите дробове при инфекция Covid-19 чрез регулиране на нивата на апелин, както в кръвта, така и в белодробната тъкан.

Необходими са повече предклинични и клинични проучвания, за да могат изследователите да разберат по-добре взаимодействието между CBD, апелин и новия коронавирус.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.15883